Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

AutoShutDown - AVassNet
Ενα μικρό προγραμματάκι απο την avass.net
Εμφανίζετε με την μορφή ενός ρολογιου και μας δίνει την δυνατότητα μέσα απο το menu του να:
Ορίσουμε την ώρα και την ημέρα που αυτόματα θα κλείσει, ή θα γυρίσει σε κατάσταση standby ο υπολογιστής μας.
Οι ρυθμίσεις κρύβονται ώστε να έχετε ένα όμορφο ρολόι που λειτουργεί στην οθόνη σας.
Όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο κλείσιμο, το ψηφιακό ρολόι αλλάζει χρώμα και σας δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Επιπλέον σας δίνει την δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης του screensaver
ώστε να προστατεύεστε από τα αδιάκριτα μάτια ή απενεργοποίησης του screensaver προσωρινά.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση.
Απλά καλέστε το πρόγραμμα από εκεί που θα το βάλετε στον δίσκο του υπολογιστή σας.
Το πρόγραμμα εμφανίζεται σαν ένα απλό ρολόι.
Αν κάνετε διπλό κλικ ανοίγει η περιοχή ρύθμισης.


Περιγραφή του προγράμματος

Επιλογές (menu)

Οι επιλογές εμφανίζονται με δεξί κλικ πάνω στο ρολόι.
Οι δυνατότητες που μας δίνει είναι :

Setup – ρυθμίσεις: Ρυθμίζουμε την μέρα και ώρα που θα κλείσει ο υπολογιστής.
On Top : Ορίζουμε το ρολόι να είναι πάνταεμφανές την οθόνη πάνω από τα άλλα προγράμματα.
Minimize to tray : Για να κρυφτεί το πρόγραμμα στο tray (κάτω δεξιά μαζί με το ρολόι του συστήματος).
ScreenSaver : Για να καλέσουμε άμεσα την προστασία οθόνης όταν θέλουμε να προστατέψουμε από αδιάκριτα μάτια την εργασία μας.
Windows time setup : Ρυθμίζουμε το ρολόι του συστήματος των Windows.
Avass.net : Για να επισκεφθούμε τη σελίδα για δωρεάν αναβάθμιση του προγράμματος.
Close : Για κλείσιμο του προγράμματος

Ρυθμίσεις προγράμματος SetUp :Η επιλογή αυτή εμφανίζεται επίσης με διπλό κλικ πάνω στο ρολόι,

When : Ορίζουμε την ώρα και την ημέρα που θέλουμε να κλείσει ο υπολογιστής(*).
What : Ορίζουμε αυτό που θέλουμε να γίνει.
Enable : Ενεργοποιούμε το πρόγραμμα ώστε να κλείσει ο υπολογιστής την ώρα που δείχνει το «when»..
Now : Ζητάμε από το πρόγραμμα να εκτελέσει αμέσως αυτό που ζητάμε.

Η επιλογή “force” είναι απενεργοποιημένη (reserved):Αφορά τον τρόπο που κλείνει ο υπολογιστής (βλέπε «τρόπος λειτουργίας»).
Prevent screensaver : Μία πρόσθετη δυνατότητα από το πρόγραμμα.
Όταν το τσεκάρουμε δεν αφήνει να ενεργοποιηθεί ο screensaver. Η
δυνατότητα αυτή μας επιτρέπει να βλέπουμε κάτι στην οθόνη χωρίς να
μπαίνει ξαφνικά και χωρίς να το θέλουμε η προστασία οθόνης.
Χρήσιμοόταν κάνουμε παρουσίαση ή όταν βλέπουμε ταινία στο Internet.

(*) Για διευκόλυνση, όταν πατήσουμε το “enable” τότε, αν το “when” είναι πριν από την μέρα/ώρα του συστήματος,
το “when” πηγαίνει αυτόματα μία ώρα μετά από τη στιγμή που πατήσαμε το “enable”.

Τρόπος λειτουργίας

Το πρόγραμμα εξετάζει αν το “enable” είναι κάτω.
Αν ναι, εξετάζει αν η ώρα του συστήματος είναι μετά από την ώρα που έχουμε ορίσει.
Αν ναι, εμφανίζει μήνυμα και περιμένει 10 περίπου δευτερόλεπτα όπου μπορούμε να ακυρώσουμε το κλείσιμο.
Αν δεν ακυρωθεί:
- στέλνει μήνυμα σε όλα τα προγράμματα ότι ο υπολογιστής πρόκειται να κλείσει.
- περιμένει 20 δευτερόλεπτα για να κλείσουν μόνα τους και
- κατόπιν υποχρεώνει (εντολή force) το σύστημα σε κλείσιμο,διακόπτοντας οτιδήποτε τρέχει εκείνη τη στιγμή..